HortiQ maakt kwaliteit zichtbaar

HortiQ Certificaat

Met een kas of installatie met een HortiQ certificaat bent u verzekerd van hoge kwaliteit. Het HortiQ certificaat is een erkende kwaliteitsnorm van een onafhankelijke organisatie. Het certificaat levert bewijs van vakmanschap en geeft de garantie dat het bedrijf volgens heldere procedures en criteria werkt bij het ontwerpproces en bij de bouw van de hightech kas of installatie.

Onafhankelijk kwaliteitssyteem

Het kwaliteitssysteem van HortiQ is bedoeld voor kassenbouwbedrijven, installateurs of andere toeleveranciers binnen de tuinbouwsector.

Gecertificeerde bedrijven zijn beoordeeld door een onafhankelijke certificerende instelling (KIWA) op basis van officiële beoordelingsrichtlijnen (BRL). Het HortiQ certificaat wordt uitsluitend verstrekt op basis van een positief oordeel van de certificerende instelling. Deze opzet garandeert de objectiviteit van het kwaliteitssysteem.

Een kas of installatie met een HortiQ certificaat voldoet dus aan de normen die kassenbouwers, installateurs, kennisinstellingen en verzekeraars samen hebben vastgelegd. Alle normen zijn controleerbaar en transparant. 

Meer over het certificaat

Waarom kiezen voor HortiQ?

Innovaties op het gebied van energie, warmteopslag, robotica en klimaattechnologie gaan razendsnel. Dit plus de hoge investeringen maken een transparanter kwaliteitssysteem onmisbaar.

Investeerders in een nieuwe kas of installatie moeten ervan verzekerd zijn dat deze volgens objectieve normen zijn ontworpen en gebouwd. HortiQ geeft deze garantie.

Heldere procedures en criteria zijn vastgelegd en deze worden door HortiQ gecertificeerde bedrijven gevolgd tijdens de bouw en installatie van de kas.

Telers & Investeerders

Kwaliteit & Continuïteit

HortiQ en Hagelunie hebben hun kennis gebundeld en bieden een combinatie van kwaliteit en zekerheid voorafgaand aan, tijdens én na de bouw van een duurzame kas.

HortiQ Hagelunie