Onafhankelijk & Objectief

Over HortiQ

In 2009 is stichting HortiQ opgericht. De reden hiervoor was om ondernemers en investeerders in de glastuinbouw te garanderen dat de kasconstructie, verwarming en watertechnische installaties volgens objectieve en controleerbare kwaliteitsnormen zijn gebouwd en geïnstalleerd. 

Onafhankelijk & Objectief

Bij HortiQ werkt een team van professionals aan kwaliteitsverbetering binnen de (glas)tuinbouw sector. Dit doen zij door kwaliteitsbeoordeling transparant en zichtbaar te maken, zodat kwaliteit van processen, diensten en/of producten binnen de tuinbouw technology op een eenduidige en transparante manier beoordeeld worden. HortiQ certificeert niet zelf. Toetsing en beoordeling vindt plaats door de onafhankelijke certificerende instelling KIWA.

HortiQ bestuur

Het bestuur is samengesteld uit een aantal certificaathouders, vertegenwoordigers en belanghebbenden uit de sector. 

Hans van der Salm - Havecon - Voorzitter
Annie van de Riet - AVAG
Bart Stengs - Achmea
Peter Spaans - Van der Hoeven Horticultural Projects
Martin Helmich - Hoogendoorn
Bert van Ruijven - Arcadia
Arjan Flikweert - CombiCoop

HortiQ secretariaat
Annelies Hanemaaijer - Office manager
Lianne Berkhoudt - Communicatie

Contact

Onze samenwerkingspartners

KIWA

Kiwa is een snelgroeiende internationale kennisorganisatie op het gebied van certificatie, technologie, training en testing.
Vanuit Kiwa’s expertcenters wordt alle beschikbare kennis en ervaring vanuit een centraal punt gecoördineerd. Op deze manier kan uw vraag of probleem snel worden behandeld door de meest geschikte deskundigen.

Ga naar website

IMC

IMC-consultants is specialist in proces- en productcertificering. Wij maken risicomanagement een onderdeel van uw bedrijfsvoering. Onze kracht? Wij adviseren over de beste aanpak voor uw bedrijf én voeren die vervolgens ook uit.

Ga naar website

IMR

IMR is al 20 jaar een gespecialiseerd bureau voor kwaliteit, veiligheid en milieu. Of het nu gaat om een advies over wet- en regelgeving, certificering of een BHV-training op locatie. IMR denkt mee buiten de kaders en helpt ondernemers naar een hoger niveau.

Ga naar website

Hagelunie

Hagelunie is als vooraanstaand Nederlandse verzekeraar volledig gespecialiseerd in tuinbouw en gewassen. Wij opereren wereldwijd dankzij onze toonaangevende expertise. Onze vooruitstrevende werkwijze is gebaseerd op een goede samenwerking, waarbij we slimme oplossingen gebruiken die gericht zijn op groei en continuïteit.

Ga naar website

AVAG

Het HortiQ-kwaliteitssysteem is tot stand gekomen op initiatief van de AVAG.

Het behartigen van gezamenlijke belangen staat centraal bij de AVAG, verder ondersteunen zij hun leden op de gebieden:

  • Kwaliteit
  • Innovatie
  • Internationalisering

Leveranciers aangesloten bij AVAG staan daarbij garant voor hoge kwaliteit, afgestemd op markt en klimaat.

Ga naar website

ISSO

Welkom bij ISSO. Wij zijn een open kennisclub. Wij leveren kennis aan professionals. Want van beter weten komt beter bouwen. En beter bouwen leidt tot een beter leven voor ons allemaal. En daar werken we graag samen met jou aan!

Ga naar website

InstallQ

InstallQ is het centrale loket voor de installatiesector rondom kwaliteitsregelingen.

Veilige installaties van goede kwaliteit: dat is het doel van de onafhankelijke stichting InstallQ. Dat doet InstallQ met kwaliteitsregelingen. Hiermee bewaakt InstallQ de installaties waar Nederland (dagelijks) gebruik van maakt.

Om haar doel te bereiken, ontwikkelt en beheert InstallQ een breed scala aan kwaliteitsregelingen voor de totale installatiesector. Wij erkennen installateurs en bedrijven en informeren over certificeren.

Ga naar website