Smart Horticulture

De digitalisering (‘Smart Horticulture’) biedt de tuinbouw ongekende mogelijkheden. Zo zijn computers steeds beter in staat een teelt te regelen. Maar hoe weet een ondernemer zeker dat die computer altijd zijn werk goed doet, en wat als het systeem wordt gehackt? Een belangrijk aspect bij de implementatie van innovaties is betrouwbaarheid, vertelt Bart Stengs, sectormanager glastuinbouw bij Interpolis en bestuurslid van HortiQ.
Bart Stengs is sinds 2021 sectormanager glastuinbouw bij Interpolis (onderdeel van Achmea net als Avéro Achmea en Hagelunie voor het buitenland). In die functie volgt hij Willem Snoeker op, die na een dienstverband van veertig jaar met pensioen ging.

DRIE THEMA’S

Er zijn drie thema’s binnen de Greenport die de speciale interesse hebben van Interpolis, vertelt Stengs: energie, internationalisering en innovatie. Bij alle drie de thema’s speelt bedrijfszekerheid een belangrijke rol. Neem internationalisering. “Er zijn steeds meer Nederlandse telers die over de grens opereren. Het is dan belangrijk dat je samenwerkt met partijen die de lokale markt kennen. Zo zijn wij zeer actief in bijvoorbeeld Canada, dat is inmiddels zelfs onze tweede markt voor de glastuinbouw.”Of neem energie. Er zijn steeds meer bedrijven die zonnepanelen op hun bedrijfspanden (laten) aanleggen. Goed dat wij als glastuinbouw een belangrijke bijdrage hebben aan de vergroening van de economie. Maar wat als die zonnepanelen uitvallen, bijvoorbeeld als gevolg van brand? “Sommige kansen brengen ook risico’s met zich mee. Onze technische mensen denken daarover graag mee en zoeken samen met ondernemers naar oplossingen om die risico’s met maatregelen te verkleinen.”

AUTONOME TEELTEN

Bij ondernemen hoort kansen benutten en gecalculeerd risico nemen, weet Stengs. En dat geldt ook zeker voor innovatie, of het nu gaat om nieuwe kassystemen, Led-belichting of een andere apparatuur. “In de ontwerpfase denkt Interpolis al mee. Samen met de relevante partijen in de tuinbouw helpen we die risico’s inzichtelijk te maken, en zo veel mogelijk te beperken. We werken aan betrouwbare kassen en installaties voor een bedrijfszekere toekomst van onze klanten. De eerste stap daarbij is preventie en scholing, en pas de volgende stap is een adequate dekking.”Een mooi voorbeeld daarvan is Smart Horticulture, en de vergelijking met kassenbouw. Voor nieuwe kassen is door de branche en Interpolis het kwaliteitscertificaat HortiQ, ontwikkeld, inmiddels uitgegroeid tot mondiale standaard. Met zo’n certificaat weet een teler dat de kwaliteit geborgd en de kas verzekerbaar is. Maar hoe zit dat met een kas die in de toekomst volledig gestuurd wordt door IT en sensoren? Kan bijvoorbeeld een autonoom teeltsysteem (“De Autonome kas”) ook gecertificeerd worden, zodat telers meer zekerheid hebben over de betrouwbaarheid en minder gevolgen ondervinden van mogelijke crashes of hacks? “Met dat soort vraagstukken houden Interpolis en de stichting Hortivation / HortiQ – waarbij ik in het bestuur zit – zich bezig.”

LEERSTOEL ‘INNOVATION IN HORTICULTURE’

Bij innovatie speelt een ander aspect: hoe kan een ondernemer succesvol een innoverend product of dienst implementeren? Die vraag staat centraal bij de speciale leerstoel van de Rotterdam School of Management (RSM) waar ook Erasmus Universiteit en de Universiteiten Wageningen, Delft en Leiden samenwerken. De leerstoel ‘Innovation in Horticulture’ wordt sinds dit jaar officieel bekleed door prof.dr.ir. Jan van den Ende. De opdracht van de leerstoel is het bevorderen van innovatie in de glastuinbouw. Stengs: “Hoe kun je innovatie toepassen op je bedrijf? Is een tuinbouwbedrijf klaar voor Smart horticulture of Industry 4.0? Zijn er binnen de onderneming de juiste mensen aanwezig, of waar zijn die te vinden? De leerstoel zoekt naar oplossingen voor die vragen. Hier ligt de verbinding tussen de praktijk en het onderwijs. Dus geen ad-hoc oplossingen, maar onderzoeken naar wat gedaan kan worden, zodat de tuinbouw nieuwe, technologische innovaties succesvol kan blijven implementeren.” De leerstoel is een initiatief van de Stichting Hagelunie waarin Stengs ook zitting heeft als adviseur

Bron: Greenport West-Holland