HortiQ Next Level, integraal kwaliteitslabel in Greenhouse technology sector

De pandemie heeft de mondiale voedselvoorziening nog meer op de kaart gezet. Uit onderzoek blijkt dat de wereldwijde vraag naar kwaliteitskassen de komende 5 jaar flink zal blijven groeien. Om die vraag nog beter te kunnen beantwoorden, is het voor Nederland van groot belang zich internationaal nog meer op kwaliteit te profileren. 

Op donderdag 11 november hebben zes toonaangevende turnkey- kassenbouwers samen met stichting HortiQ ingestemd met de uitvoering in 2022 van het beleidsplan HortiQ Next Level. Zij zullen als eerste bedrijven werken aan integrale HortiQ-kwaliteitsketens. Het HortiQ label omvat hiermee meerdere schakels in de leveranciersketen. HortiQ levert op deze wijze een belangrijke positieve bijdrage aan de concurrentiekracht van het Nederlandse cluster in de snel ontwikkelende markt van internationale aanbieders.

HORTIQ NEXT LEVEL

Deze ambitie komt voort uit de visie HortiQ Next Level die ontwikkeld is door de stichting HortiQ. “HortiQ Next Level is voor de brede greenhouse technology sector”, laat Harm Maters – voorzitter HortiQ weten. “In samenwerking met grote turnkey -kassenbouwers en Achmea (Hagelunie, Interpolis, Avéro Achmea) is vastgesteld dat het juist voor Nederland van groot belang is, zich internationaal nog duidelijker op kwaliteit te profileren.“

VRAAG VAN DE KLANT VERSCHUIFT

De grootschaligheid van projecten neemt toe, maar binnen de kas wordt het ook technisch complexer. Daarnaast is de internationale klant veelal niet meer het familiaire tuinbouw bedrijf maar grote investeerders en overheden die zelf geen tuinbouwkennis hebben en op zoek zijn naar turn-key oplossingen. “Deze investeerders stellen ook andere eisen aan de mate van risico beheersing en vragen meer informatie vooraf over de hardware en zeer zeker over transparante kwaliteitsnormen” aldus Maters. Voor de Nederlandse sector is het dan ook belangrijk hierin mee te gaan en de twee USP’s, Techniek en Teelt te combineren met een transparant kwaliteitslabel, gericht op product kwaliteit.

COMMITMENT VAN ACHMEA

Achmea ondersteunt deze visie en zal haar eigen beleid inzake nieuwbouw projecten aanpassen. Deze trend zal zich de komende jaren verder ontwikkelen naar een acceptatiebeleid, waarbij het HortiQ-label een voorwaarde wordt voor acceptatie van een nieuwbouw project. Voor de Nederlandse markt zal begin 2022 een eerste stap door Achmea worden gezet.

De HortiQ-gecertificeerde bedrijven die ingestemd hebben met de uitvoering van HortiQ Next level zijn: Bosman Van Zaal, Certhon, Dalsem, Havecon Horticultural projects, KUBO tuinbouw projecten, Van der Hoeven Horticultural projects en Achmea (Hagelunie, Interpolis, Avéro Achmea).

OVER HORTIQ NEXT LEVEL

HortiQ Next level, is het beleidsplan van HortiQ dat in 2022 in uitvoering wordt genomen. Deelnemende bedrijven hebben ingestemd met de concretisering van het plan. Zij zullen in gesprek gaan met hun toeleveranciers en hen verzoeken zich in 2022 HortiQ te certificeren. Op deze manier wordt een volgende stap gezet in gesloten kwaliteitsketens in de greenhouse technology sector en versterkt het de internationale positie van de aangesloten Nederlandse bedrijven en ketens.

OVER HORTIQ

Het HortiQ-certificaat is een onafhankelijk en objectief kwaliteitssysteem voor kassenbouwers, installatiebedrijven en andere technische toeleveranciers aan de glastuinbouw. Het HortiQ-certificaat wordt door de technische industrie en tuinbouw gebruikt zowel in de nationale- als internationale markt.

De HortiQ-gecertificeerde bedrijven die ingestemd hebben met de uitvoering van HortiQ Next level zijn: Bosman Van Zaal, Certhon, Dalsem, Havecon Horticultural projects, KUBO tuinbouw projecten, Van der Hoeven Horticultural projects en Achmea  (Hagelunie, Interpolis, Avéro Achmea).

Alle HortiQ gecertificeerde bedrijven zijn terug te vinden op HortiQ website : www.hortiq.nl