"Ik vind het belangrijk om, werkend bij een toonaangevende kassenbouwer, mij ook in te zetten voor de belangen van de gehele sector"

Na ruim dertien jaar als voorzitter van HortiQ, geeft Harm Maters het stokje door aan Hans van der Salm. Op donderdag 9 maart is Hans van der Salm officieel gepresenteerd als de nieuwe voorzitter van HortiQ, het onafhankelijke certificatiesysteem in de kassenbouw. Als Chief Operations Officer (COO) bij Havecon Horticultural Projects in Bleiswijk, is Hans van der Salm geen onbekende in de internationale glastuinbouwsector.

Uitbouwen HortiQ kwaliteitssysteem
Als brancheorganisatie voor kassenbouwers, installatiebedrijven en toeleveranciers is het kwaliteitsbeleid een belangrijk speerpunt voor AVAG. Met alle grote Nederlandse kassenbouwers aangesloten, is AVAG de initiatiefnemer van HortiQ. Door de introductie van HortiQ is het kwaliteitsaspect prominenter op de agenda gezet, met als doelstelling om de positie van de Nederlandse kassenbouw wereldwijd te versterken. De belangrijke taak aan de nieuwe voorzitter om met deze doelstelling het HortiQ kwaliteitssysteems verder uit te bouwen.

Hans van der Salm, voorzitter van HortiQ

Kwaliteit op basis van objectieve normen
“De schaalvergroting in Nederland, de doorontwikkeling van de kas naar een integraal systeem voor het groeiklimaat en de wet- en regelgeving maakt een kwaliteitssysteem dringend noodzakelijk” zegt Harm Maters, terugkijkend naar zijn tijd als voorzitter. Het was de reden voor de leden van AVAG om een bedrag van zeven ton te investeren in een systeem die de kwaliteit bepaald op basis van objectieve normen. “Het HortiQ Next Level plan is een gamechanger gebleken voor de greenhouse technology sector. Door de snelle internationalisering van de sector kwam van investeerders steeds meer de vraag naar aantoonbare kwaliteitsbeheersing”, aldus Harm Maters.

Supply Chain certificering
“Certificatie geeft onze klanten de zekerheid dat leveranciers voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en dat de samenwerking tussen partijen in een bouwconsortium optimaal is. Op die manier creëren we als Nederlandse kassenbouw- en installatiesector internationaal een voorsprong”, geeft Hans van der Salm aan. Een taak voor Hans van der Salm, als opvolgend voorzitter van HortiQ, is de ontwikkeling van de certificatie van de supply chain. Door de toenemende digitale transacties binnen de sector is dit een noodzakelijke certificatie geworden.

Sterke technische achtergrond
Naast zijn jarenlange ervaring bij Stork Fokker AESP, heeft Hans een sterke technische achtergrond opgebouwd door zijn werkzaamheden bij KLM Catering Services. Als Director Operations bij KLM Catering Services was Hans van der Salm onder andere verantwoordelijk voor het ontwikkelen van productielijnen inclusief mechanisatie en robotisering. Ook het stroomlijnen van processen en het handhaven van wet- en regelgeving is voor Hans van der Salm geen onbekend terrein. Met een combinatie van techniek en organisatie in zijn achterzak is Hans van der Salm in augustus 2021 de glastuinbouwsector binnen gekomen, met het doel om zijn kennis en expertise toe te passen als COO bij Havecon en nu ook het voorzitterschap van HortiQ.

Inzet voor de belangen van de sector
Hans van der Salm zal zich, met onder andere kwaliteitsmanagement in zijn functie en met zijn technische achtergrond, als nieuwe voorzitter gaan inzetten voor de belangen van de sector. “Ik vind het belangrijk om, werkend bij een toonaangevende kassenbouwer, mij ook in te zetten voor de belangen van de gehele sector. Samen met de collega’s uit onze mooie, groene en duurzame sector en Achmea-Hagelunie, wil ik een kwaliteitskeurmerk neerzetten. Een keurmerk dat voordelen biedt voor telers, investeerders, bouw- en installatiebedrijven en de verzekeraar”.

Namens AVAG wensen we Hans van der Salm veel succes als voorzitter van HortiQ.