Krachten bundelen voor een leidende mondiale marktpositie

Gegarandeerde bouwkwaliteit met bedrijfscontinuïteit

HortiQ staat voor een gegarandeerde bouwkwaliteit met bedrijfscontinuïteit voor de tuinbouwondernemer. Door gezamenlijke inspanning realiseren we met elkaar veel vooruitgang. Er zijn meerdere mijlpalen bereikt, zowel op het terrein van kasconstructie als systeemintegratie. Deze Nederlandse (totaal)aanpak wordt zowel in het binnen- als buitenland gezien en gewaardeerd. Meer deelname aan HortiQ is nodig om ook de toekomstige uitdagingen van de mondiale glastuinbouw aan te kunnen gaan en de concurrentiekracht te verstevigen.


Waar gaan we naar toe?

Kwekers in binnen- en buitenland willen verzekerd zijn van een kwalitatief goede en duurzame kas. Niet alleen in de beginjaren na oplevering, maar liefst gedurende de gehele economische gebruiksduur. Aan deze groeiende vraag kunnen de gecertificeerde HortiQ bedrijven samen met Hagelunie een belangrijke positieve bijdrage  leveren. Met een economisch optimale kas en installaties die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, worden zowel de bedrijfsoperatie als de teeltuitkomsten meer voorspelbaar. Het gaat de ondernemers daarbij vooral om de borging van de bedrijfscontinuïteit als ook om de grip op de totale kosten. Door vroegtijdig met hen aan tafel te zitten kunnen we risico’s in kaart brengen én die meteen verwerken in het bestek. Het is hoe we samen meer toegevoegde waarde aan onze dienstverlening leveren. Hiermee wordt hun gebruikservaring gemaximaliseerd en verwachten wij meer herhaalaankopen..


Maar het gaat verder

De internationale glastuinbouw krijgt steeds vaker te maken met branchevreemde investeerders zonder groene vingers. Deze partijen vragen niet alleen om een product maar om een service. Er ligt hier voor de branche een kans om hen volledig te ontzorgen door hen een langjarige totaaloplossing te bieden. Ook hier komt de expertise van de HortiQ gecertificeerde bedrijven en Hagelunie bij elkaar. Op dit moment bieden we vooral kennis en kunde bij het ontwerp en de bouw. Om een toekomstige totaalpartner te blijven en weg te blijven bij goedkope concurrentie, is het bieden van services om duurzaam in bedrijf te blijven een prachtige mogelijkheid. Met de digitalisering van de kas komt de mogelijkheid van signalering op afstand van onderhoud en service, maar ook ondersteuning bij de teelt nabij. Dit vergt een nog intensievere samenwerking met alle partijen in de keten. Een kans waarbij de Nederlandse greenhouse technology sector zich positief kan onderscheiden van de andere aanbieders om een blijvend duurzaam, mondiaal concurrentievoordeel op te bouwen.

"Om kwaliteit te borgen, is meer deelname vanuit alle geledingen van de Nederlandse greenhouse technology sector in HortiQ noodzakelijk"


Gezamenlijke uitdagingen

 

De greenhouse technology sector is het afgelopen decennium snel gegroeid. Daar mogen wij -na de impactvolle kredietcrisis- met zijn allen best trots op zijn. De ontwikkelingen en innovaties in de glastuinbouw gaan razendsnel. Er zijn grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en energie (klimaatneutrale kas), arbeid (robots, cobots) en digitalisering (autonome kas) die onze aandacht vragen. Nieuwe technologie wordt snel geïntegreerd en het vergt extra gezamenlijke inspanning om al deze systemen goed op elkaar te laten aansluiten. Om deze kwaliteit te borgen, is meer deelname vanuit alle geledingen van de Nederlandse greenhouse technology sector in HortiQ noodzakelijk. De basis kan breder, zodat alle partijen in het project gecertificeerd zijn. Van kassenbouwer tot onderhoudspartij. Ik roep u dan ook op om een ware HortiQ ambassadeur te zijn en met uw (con)collega’s in gesprek te gaan. Want alleen samen kunnen we deze uitdagende klussen klaren!

Bart Stengs, sectormanager Glastuinbouw Hagelunie