Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten! Het is een jaar, waarin door de Corona pandemie; gezondheid en economie soms tegenstrijdig leken, maar uiteindelijk in elkaars verlengde blijken te liggen. Als Greenhouse technology sector hebben we ervaren, hoe belangrijk het is om deel te zijn van vitale sectoren, die duurzaam en vers Groen (Food & Flowers) produceren.

Dat 2020 een keerpunt zal blijken te zijn, leidt geen twijfel. Voor onze Greenhouse technology sector betekent het, dat we nog sterker ons internationaal kunnen ontwikkelen. De globalisering zal wat worden afgeremd. Echter door deze “ déglobalisering ” komen nog meer internationale markten binnen ons blikveld, dat een positieve invloed heeft op het internationale markt volume! Een tweede markante verandering na Corona zal de versnelde digitalisering zijn in onze samenleving, en dus ook in onze business. Dit houdt in dat de communicatie sneller en dus effectiever zal gaan verlopen, waarbij de data correct en tijdig gereed moeten zijn. Dit vraagt om verdere stroomlijning van processen en standaardisering van de bouwstenen in de wereldwijde oplossingen, die we als sector leveren.

Voor HortiQ is het jaar 2020 aanleiding om de strategie aan te scherpen en de samenwerking met partners te intensiveren. Dit houdt ook in dat we als Nederlands cluster snel in het verlengde hiervan de kansen moeten benutten om met een gesloten gecertificeerde HortiQ keten te gaan werken. Hiermee kunnen  in het domein “techniek & teelt” een ijzersterk kwaliteitsimago uitbouwen en zo als bedrijven in het internationale Greenhouse technology cluster kosteneffectief opereren. En nog belangrijker een geobjectiveerde “Dutch Approach” in de markt bewerkstelligen, dat met name (inter)nationale investeerders zullen herkennen om ons van de toenemende buitenlandse concurrentie te onderscheiden!

Kortom de periode 2021 tot 2025 wordt een uitdagende en zeer zeker ook een periode met fun & groei van de business. Een transparante kwaliteit zorgt voor een goede kwaliteit /prijsverhouding van het Nederlandse Greenhouse technology product.  Hiermee worden de running costs van de (inter)nationale afnemers verder geoptimaliseerd en dáár draait het om.

Een mooi perspectief voor 2021 !